Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ AVON LEADERS

Η Avon ανακοινώνει τη διεξαγωγή Συνεδρίου αποκλειστικά για Avon Leaders, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 05/10/2019 στο Hyatt Regency Thessaloniki. Το Συνέδριο θα έχει διάρκεια 1 ημέρα.

Οι Avon Leaders για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν πόντους. Η συγκέντρωση των πόντων θα πρέπει να γίνει αυστηρά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Καμπάνια 09, 2019 (11 Ιανουαρίου 2019 μετά τις 3μμ) έως και την Καμπάνια 15, 2019 (7 Ιουνίου έως τις 3μμ).

Οι πόντοι επιτυγχάνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για κάθε νέο μέγιστο Τίτλο που πετυχαίνει ο AL για πρώτη φορά, κερδίζει 2.000 πόντους
 • Για κάθε νέο μέγιστο Τίτλο που πετυχαίνουν οι Downline της 1ης Γενιάς του AL για πρώτη φορά, o upline AL κερδίζει 1.500 πόντους
 • Για κάθε νέο AL που θα έχει πληρωθεί έστω και 1 φορά μέσα στις Κ09-Κ15 οποιοδήποτε επίπεδο από το πρόγραμμα «Γρήγορα Κέρδη στο Ξεκίνημα», ο upline AL κερδίζει 1.000 πόντους
 • Για κάθε επιτυχημένη Τοποθέτηση ο AL κερδίζει 250 πόντους
 • Για κάθε €1 προσωπικών παραγγελιών , ο AL κερδίζει 1 πόντο

 

Ο Avon Leader συμμετέχει:

 • Δωρεάν, με την επίτευξη 10.000 πόντων
 • Καταβάλλοντας ποσό συμμετοχής €50, με την επίτευξη 7.500 έως 9.999 πόντων
 • Καταβάλλοντας ποσό συμμετοχής €100, με την επίτευξη 5.000 έως 7.499 πόντων

Τα ποσά συμμετοχής των €50 και €100 θα χρεωθούν στο λογαριασμό του AL , εφόσον ο ίδιος επιλέξει να βάλει στην παραγγελία του τον αντίστοιχο κωδικό, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δώσει η Avon μετά το κλείσιμο της Καμπάνιας 16.

 

Για τους τρόπους συγκέντρωσης πόντων ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι επιτυχημένες Τοποθετήσεις προϋποθέτουν να είναι €65 και άνω.
 • Αν σε μία Καμπάνια ο AL επιτύχει άνοδο 2 Τίτλων για πρώτη φορά, τότε θα πάρει τους αντίστοιχους πόντους επί δύο (δηλαδή 2.000 Χ2 = 4.000 πόντους)
 • Αν σε μία Καμπάνια ο Downline της 1ης Γενιάς επιτύχει άνοδο 2 Τίτλων για πρώτη φορά, τότε ο Upline του θα κερδίσει τους αντίστοιχους πόντους επί δύο (δηλαδή 1.500 Χ2 = 3.000 πόντους)
 • Ο μέγιστος αριθμός πόντων που μπορεί να αποκτηθεί από τις προσωπικές παραγγελίες 3.000. Δηλαδή, εάν πχ ο AL κάνει 5.000€ προσωπικές πωλήσεις, για το Συνέδριο θα υπολογιστούν μόνο 3.000 πόντοι.
 • Σε περίπτωση επιστροφής παραγγελίας που επηρεάζει την απόκτηση των πόντων, όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω, θα γίνεται αναπροσαρμογή των πόντων.
 • H συμμετοχή στο Συνέδριο – εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλες οι συνθήκες – προϋποθέτει το Μέλος να είναι Avon Leader στη διάρκεια της Καμπάνιας διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 • Η Avon καλύπτει μόνο τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέδριο. Τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς από και προς το χώρο του Συνεδρίου καλύπτονται προσωπικά από τον Avon Leader.
 • Η Avon έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή AL στο Συνέδριο, εάν παρατηρηθούν ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με όλες τις πολιτικές της Εταιρίες και τους Κανόνες του Avon Leadership. Στην περίπτωση αυτή, η Avon δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό συμμετοχής, εάν αυτό έχει καταβληθεί.
 • Εάν ο AL έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει, έχει καταβάλει το ποσό της συμμετοχής του, αλλά τελικά δεν μπορέσει να έρθει, η Avon δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση που ο AL έχει επιτύχει δωρεάν συμμετοχή και δεν μπορέσει να έρθει, δεν θα έχει καμία αξίωση από την Avon σε οποιασδήποτε είδους αποζημίωση.
 • Η ΑVON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συνέδριο, καθώς και να διακόψει, αναστείλει ή μεταθέσει σε άλλες ημερομηνίες το Συνέδριο, αφού προηγουμένως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά τις επίσημες σελίδες της AVON (www.avoncosmetics.gr, καθώς και τη σελίδα των ALs) για να ενημερώνονται για αλλαγές.
 • Η AVON διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταθέσει το Συνέδριο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ακύρωσης του Συνεδρίου λόγω ανωτέρας βίας και γενικά εξαιτίας καταστάσεων που είναι εκτός ευθύνης της AVON, oι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη διαχείριση των πόντων που θα έχουν συγκεντρώσει ή του ποσού που θα έχουν καταβάλει για τη συμμετοχή τους

 

Τόσο η συμμετοχή στο συνέδριο όσο και η συμμετοχή στο πρόγραμμα συγκέντρωσης πόντων, είναι απολύτως προαιρετικές. Ο AL συμμετέχει οικειοθελώς στην προσπάθεια επίτευξης των προϋποθέσεων για το Συνέδριο.

 

AL = Avon Leader

Copyright 2018. All rights reserved